Přesun na obsah

Cesta zanoření

OPPS ČR - PR 2007 - 2013

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 – 2013

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007–2013 navazuje na Program Iniciativy Společenství Interreg IIIA Česká republika – Polská republika, který probíhal v letech 2004-2006.

Hlavním cílem programu je přeshraniční spolupráce a rozvoj česko-polského příhraničí.

Jde především o posilování vzájemných hospodářských, společenských a kulturních vztahů, společnou péči o přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu, budování flexibilního trhu práce a jiných oblastí rozvoje (více informací viz programové dokumenty). 

Hlavní změny oproti Interreg IIIA Česká republika – Polská republika:

-        zvýšení významu Evropské územní spolupráce –
         samostatný cíl politiky HSS,

-        zvýšení dostupných prostředků na 219,46 mil. €,

-        zvýšení max. hranice spolufinancování na 85%, (čeští
         žadatelé mohou navíc požádat o 5% ze státního rozpočtu),

-        minimální výše podpory z ERDF vyšší než 30 000 EUR,

-        zvýšení významu přeshraniční spolupráce,

-        společná dvoujazyčná žádost,

-        rozpočet a platby v €,

-        nová webová žádost,

-        investiční aktivity jsou přípustné v rámci všech prioritních os,

-        registrace projektu po splnění přijatelnosti.

Kalendář

 
 
1.2.2021
PoÚtStČtSoNe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28