Přesun na obsah

Cesta zanoření

Dokumentace

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 byl schválen Evropskou komisí dne 11. prosince 2007.

Programový dodatek je dokumentem, který konkretizuje informace obsažené v Programovém dokumentu. Obsahuje zejména informace o prioritních osách a oblastech podpory, konečných příjemcích, implementačních subjektech, způsobu implementace Programu a finančním plánu pro každou prioritní osu.

Důležitou součástí Programového dodatku jsou jeho přílohy, ve kterých naleznete žádost, vzor partnerské dohody, podrobný rozpočet projektu, kritéria hodnocení apod.

 

Příručka pro žadatele (včetně příloh) obsahuje podrobné informace potřebné k přípravě a předložení žádosti. Ustanovení Příručky jsou pro přípravu a realizaci projektů závazná vždy v aktuálně platné verzi.

Příručka pro příjemce dotace je zaměřena na realizaci projektu, ale její prostudování je potřebné již při přípravě žádosti zejména s ohledem na výběrová řízení, financování projektu apod. Ustanovení Příručky jsou pro přípravu a realizaci projektů závazná vždy v aktuálně platné verzi.

 

Projektová žádost

Formulář projektové žádosti ve formě dvoujazyčné (polsko-české) webové aplikace BENEFIT 7 je k dispozici na www.eu-zadost.cz. Návod na vyplnění žádosti je příloha Příručky pro žadatele

 

Kalendář

 
 
Duben 2021
PoÚtStČtSoNe
   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30