Přesun na obsah

Cesta zanoření

Zasedání MV / MV Liberec

Vážení projektoví partneři a zájemci o náš Program,

ve dnech 29. a 30. 1. 2013 proběhlo v Liberci 10. zasedání Monitorovacího výboru Programu. Před tímto zasedáním bylo předloženo 85 žádostí o dotaci, z nichž 59 bylo zaregistrováno a tedy projednáváno na MV. Členové MV doporučili 39 žádostí k financování – přehled těchto projektů je přiložen.

Monitorovací výbor Programu rozhodl, že finanční prostředky ve výši 4,6 mil. EUR, které nebudou využity v rámci prioritní osy 4 – Technická pomoc, budou, za předpokladu souhlasu Evropské komise, přesunuty na financování projektů v oblasti cestovního ruchu, tj. do oblasti podpory 2.2. Část těchto prostředků ve výši cca 2,2 mil. EUR bude použita na financování náhradních projektů, které byly schváleny v Liberci. Zbývající částka, tj. 2,4 mil. EUR pak bude určena pro financování projektů, jež budou schválené na MV na konci června 2013. Tato částka může ještě vzrůst o úspory, které vzniknou u aktuálně realizovaných projektů.

Důvodem pro přesun projektů z technické pomoci do oblasti podpory 2.2 je skutečnost, že v oblasti cestovního ruchu program zatím nedosahuje stanoveného cíle, který je vyjádřen monitorovacím ukazatelem „Počet nových nebo rekonstruovaných zařízení cestovního ruchu“.  S ohledem na tuto skutečnost budou přijímány a schvalovány pouze projekty, které k naplňování tohoto indikátoru přispějí, tj. pouze projekty zaměřené na infrastrukturu cestovního ruchu jako jsou např. cyklostezky, rozhledny, muzea, infocentra, skanzeny apod.  

Vzhledem k tomu, že půjde o investiční projekty a jejich realizace musí být ukončena nejpozději do poloviny roku 2015, stanovil MV termín projednání žádostí na konec června a stanovil poslední termín pro podání těchto žádostí do oblasti podpory 2.2 na 2. dubna 2013.

Termín přijímání projektových žádostí do ostatních oblastí podpory, ve kterých jsou ještě k dispozici finanční prostředky, tj. do oblastí podpory 2.1 - Rozvoj podnikatelského prostředí,  3.2 - Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit je stanoven na 17. června 2013. Projekty předložené v tomto termínu budou projednávány na jednání MV v říjnu 2013.

Karel Schmied, vedoucí JTS

 

Soubory v kategorii MV Liberec

1_Přehled doporučených projektů


2_Navázání prostředků ERDF


Kalendář

 
 
Červenec 2020
PoÚtStČtSoNe
  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31