Přesun na obsah

Cesta zanoření

Zasedání MV / MV Rychnov nad Kněžnou

Vážení projektoví partneři a zájemci o náš Program,

dne 5. 11. 2013 proběhlo v Rychnově nad Kněžnou 12. zasedání Monitorovacího výboru Programu. Před tímto zasedáním bylo předloženo 38 žádostí o dotaci v oblastech podpory 2.1 (podnikání) a 3.2 (volnočasové aktivity), z nichž 23 bylo zaregistrováno a tedy projednáváno na MV. Členové MV doporučili 9 žádostí k financování a dalších 10 žádostí jako náhradní projekty – přehled těchto projektů je přiložen.

Monitorovací výbor rozhodl, že finanční prostředky zbývající v oblasti podpory 2.1 (podnikání) budou využity na zlepšení indikátoru „Počet nových nebo rekonstruovaných zařízení cestovního ruchu“ v oblasti podpory 2.2, tedy na realizaci již doporučených náhradních projektů. Stejným způsobem budou využity úspory z realizace projektů v oblasti podpory 2.3 (vzdělávání). Na výboru byly projednány také budoucí úspory projektů realizovaných v prioritní ose 2. Protože by mělo jít o cca 1,5 mil. €, Monitorovací výbor rozhodl, že do 31. ledna 2014 budou přijímány žádosti v oblasti cestovního ruchu. Vzhledem k malému objemu prostředků a krátké době realizace jsou očekávány menší projekty s dotací do 300 tis. €. Protože úspory z dosud realizovaných projektů budou k dispozici až ve druhé polovině roku 2014 a první polovině roku 2015, doporučí Monitorovací výbor projekty k dotaci jen jako náhradní. K doporučení dotace Monitorovacím výborem dojde do konce května 2014 a partneři tedy budou mít na realizaci svých aktivit cca 1 rok.

Partneři náhradních projektů budou muset realizovat aktivity projektu bez Rozhodnutí či Smlouvy o projektu. K právnímu aktu schválení dotace dojde až během realizace projektu – nejpozději před jeho ukončením. Připravovat žádost by tedy měly pouze finančně silné subjekty, které chtějí projektový záměr tak jako tak realizovat a budou mít podporu svých orgánů (např. samospráv) i bez podepsané smlouvy o dotaci.

V reakci na předpoklad budoucích úspor v prioritní ose 1 po realizaci všech náhradních projektů v oblasti podpory 1.3 (Prevence rizik), rozhodl Monitorovací výbor, že do 31. ledna 2014 budou přijímány žádosti v oblasti 1.1 - Posilování dostupnosti. Protože část úspor z dosud realizovaných projektů bude k dispozici až ve druhé polovině roku 2014 a první polovině roku 2015, doporučí Monitorovací výbor část projektů k dotaci jen jako náhradní. K doporučení dotace Monitorovacím výborem dojde do konce května 2014 a partneři tedy budou mít na realizaci svých aktivit cca 1 rok.

Partneři náhradních projektů budou muset realizovat aktivity projektu bez Rozhodnutí či Smlouvy o projektu. K právnímu aktu schválení dotace dojde až během realizace projektu – nejpozději před jeho ukončením. Připravovat žádost by tedy měly pouze finančně silné subjekty, které chtějí projektový záměr tak jako tak realizovat a budou mít podporu svých orgánů (např. samospráv) i bez podepsaného Rozhodnutí/Smlouvy o dotaci.

V současnosti se řeší umožnění realizace projektů do 30. 9. 2015. Další informace můžete získat na těchto stránkách, vaše případné dotazy zodpoví pracovníci JTS.

 

Soubory v kategorii MV Rychnov nad Kněžnou

1_Přehled doporučených projektů


2_Navázání prostředků ERDF po zasedání MV dne 5. 11. 2013


Kalendář

 
 
Únor 2020
PoÚtStČtSoNe
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29