Přesun na obsah

Cesta zanoření

Zasedání MV / MV Třinec

Vážení projektoví partneři a zájemci o náš program,

ve dnech 15. a 16. 11. 2011 proběhlo v Třinci 8. zasedání Monitorovacího výboru programu. Před tímto zasedáním bylo předloženo 70 žádostí o dotaci, z nichž 40 bylo zaregistrováno a tedy projednáváno na MV. Členové MV doporučili 27 projednávaných žádostí k financování – přehled těchto projektů je přiložen. Jak úspěšní, tak neúspěšní žadatelé budou písemně informováni o rozhodnutí MV do 14 dnů dopisem JTS.

Přesto, že před jednáním MV zbývala už jen malá část prostředků ERDF alokovaná pro náš program, nebyly po jednání MV zbývající prostředky vyčerpány v žádné další oblasti podpory. Vyčerpány jsou tedy prostředky stále jen v oblastech podpory 1.1 - Posilování dostupnosti a 1.3 - Prevence rizik, kde je zároveň doporučena řada náhradních projektů. Ty budou realizovány za předpokladu, že dojde při ukončení realizovaných projektů k úsporám.

Nevyčerpání alokace souvisí jednak s menším počtem kvalitních žádostí v ukočeném kole výzvy a jednak s úsporami finančně ukončených projektů. Tyto úspory vracejí část prostředků zpět do programu a proto mohou být realizovány další projekty. Markantní je to v oblasti podpory 2.2 - Podpora rozvoje cestovního ruchu, která byla pro toto zasedání Monitorovacího výboru pozastavena. Po realizaci cca 30 projektů došlo k takovým úsporám, že jsou již v realizaci všechny náhradní projekty schválené na 5. MV v Opoli a nyní zbývá více jak 2 mil. € pro další kolo výzvy – viz Navázání prostředků ERDF. Vzhledem k tomu, že řada projektů je stále v realizaci, lze předpokládat, že pro příští kolo podávání žádostí bude k dispozici minimálně dvojnásobné množství prostředků. U ostatních oblastí podpory se zbývající prostředky rovněž mírně navýší. Je tedy možné připravovat již nyní další projektové záměry.

MV rozhodl o využití úspor prostředků alokovaných do technické pomoci pro podporu dalších společných projektů. Protože s tímto záměrem musí souhlasit Evropská komise, není návrh realokace prostředků uveden v přiloženém Navázání prostředků ERDF. O konkrétním přerozdělení prostředků do jednotlivých prioritních os a oblastní podpory budete informováni na těchto stránkách po získání stanoviska EK.

MV stanovil termín ukončení dalšího kola výzvy na září 2012, případní zajemci tedy mají cca 10 měsíců čas na přípravu žádostí. Žádáme především nové zájemce, aby sledovali termíny pořádání seminářů a workshopů a těchto akcí se zúčastnili a v každém případě využili kontaktních míst (Krajské úřady, Regionální kontaktní místa, JTS) pro konzultaci svých záměrů. Rozhodně tím zvýší šanci na úspěch svého záměru.

Karel Schmied, vedoucí JTS

 

Soubory v kategorii MV Třinec

1_Přehled doporučených projektů


2_Navázání prostředků ERDF po zasedání MV v Třinci


Kalendář

 
 
Únor 2020
PoÚtStČtSoNe
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29