Přesun na obsah

Cesta zanoření

Příklady realizovaných projekt... / Oblast podpory 1.1

Oblast podpory 1.1: Posilování dostupnosti

Specifický cíl: Zlepšení stavu infrastruktury a dopravní obslužnosti v česko-polské příhraniční oblasti.

Rámec oblasti podpory byl nastaven velmi široce a navržené aktivity umožnily řešit kromě silniční infrastruktury také železniční, doprovodnou a ICT infrastrukturu a také dopravní obslužnost a rozvoj dopravních a informačních služeb.

Protože další rozvoj česko-polského příhraničí je podmíněn zlepšením dopravní dostupnosti tohoto území, žadatelé se zaměřili především na modernizaci a rozvoj dopravní infrastruktury regionálního významu.

Mezi předloženými projekty výrazně převažovaly rekonstrukce regionálních a místních komunikací, které jsou využívány k pohybu osob a zboží mezi oběma státy. Došlo tedy k přirozené koncentraci prostředků a výraznému posílení přeshraničního propojení obou států.

Vzhledem k mimořádnému zájmu o posilování dostupnosti příhraničí byla alokace prakticky vyčerpána během dvou kol průběžné výzvy. Při celosvětové finanční krizi došlo v ČR a PR jako v celé Evropě v průběhu Programu k hospodářskému útlumu. Nedostatek zakázek spolu s efektivním výběrem dodavatelů vedl k výrazným úsporám při realizaci investičních záměrů. Úspory prostředků tak přispěly nejen k realizaci všech náhradních projektů, ale ke konci programového období k podání dalších žádostí. Celkem bylo předloženo 64 žádostí, z nichž 53 bylo registrováno a 33 doporučeno k realizaci (z toho 10 jako náhradních projektů).

K nejúspěšnějším projektům jak z hlediska hodnocení žádosti, tak z hlediska realizace a dosažených výsledků, patřila nová či rekonstruovaná silniční propojení obcí ležících na opačných stranách hranice. Jako příklady dobré praxe je uvedeno 7 projektů, které pomohly nejvýrazněji zvýšit dostupnost příhraničních obcí cestujícím z druhé strany hranice ať už zkrácením doby cestování či zvýšením prostupnosti hranice pro osobní nebo nákladní dopravu.

 

 Číslo Název projektu  

08.00063

Navrácení přeshraniční funkce cesty Prudník-Rýlovka na základě Schengenské smlouvy

08.00113

Obnova historických vazeb - zkvalitnění technického stavu místní komunikace mezi obcemi Krzanowice a Strahovice

08.00127

Rekonstrukce silnice spojující obce Hať a Rudyszwald v rámci zlepšení dostupnosti příhraniční oblasti po vstupu do Schengenského prostoru

08.00609

Rekonstrukce a modernizace silnice v úseku Třebom - Kietrz

08.00621

Vytvoření přeshraničního propojení mezi obcemi Černousy a Zgorzelec

08.00639

Modernizace přístupových komunikací k hraničnímu přechodu Olešnice
v Orlických horách - Lewin Kłodzki

08.00654

Revitalizace železniční tratě Szklarska Poręba - Harrachov

Soubory v kategorii 1.1

Přehled projektů_1.1


Kalendář

 
 
Listopad 2019
PoÚtStČtSoNe
    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30