Přesun na obsah

Cesta zanoření

Příklady realizovaných projekt... / Oblast podpory 1.2

Oblast podpory 1.2: Ochrana životního prostředí 

Specifický cíl: Zlepšení stavu a kvality životního prostředí v česko-polské příhraniční oblasti.

Realizované projekty se zaměřovaly zejména na dva typy aktivit – oblast vodohospodářství a oblast hospodaření s odpady, a také na aktivity systémového charakteru v rámci spolupráce institucí v oblasti životního prostředí. Kromě toho byly spolufinancovány projekty přeshraničního charakteru v oblasti zajištění příslušné kvality ovzduší; projekty umožňující zachování biodiverzity; projekty týkající se kvality životního prostředí v průmyslových oblastech.

V rámci oblasti podpory 1.2 bylo předloženo 50 žádostí, z nich bylo 36 registrováno a 21 doporučeno k financování. Finanční prostředky byly vyčerpány již po pátém kole průběžné výzvy. Realizace projektů ovlivnila rozvoj a modernizaci infrastruktury pro ochranu životního prostředí a udržení atraktivity příhraniční oblasti díky zachování krajinných hodnot a péči o přírodu.

Problematika ochrany životního prostředí je nadále významnou prioritou v celé Evropě, a tím i v česko-polské příhraniční oblasti. Příhraniční území má výjimečné přírodní bohatství, které je důležitou součástí jeho rozvoje. Ochrana životního prostředí a efektivní využívání jeho zdrojů jsou zásadními otázkami, které vyžadují, aby pokračovaly další koordinované a společné aktivity v rámci nové finanční perspektivy.

Číslo Název projektu 
08.00058

Zlepšení čistoty povodí Labe a Odry na základě zkvalitnění čistění odpadních vod na česko - polském pohraničí

08.00584

Zlepšení stavu životního prostředí v obcích Lewin Klodzki a Olešnice v Orlických horách

08.00612

Ochrana a racionální hospodaření s vodami povrchovými a podzemními na polsko-českém pohraničí

08.00618

Třídění komunálních odpadů v evropském městě Kudowa - Náchod

08.00657

Biologické zpracování odpadů na polsko-českém pohraničí

09.01541

Krkonoše v INSPIRE - společný GIS v ochraně přírody

09.01610

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu

Soubory v kategorii 1.2

Přehled projektů_1.2


Kalendář

 
 
Únor 2020
PoÚtStČtSoNe
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29