Přesun na obsah

Cesta zanoření

Příklady realizovaných projekt... / Oblast podpory 1.3

Oblast podpory 1.3 Prevence rizik

Specifický cíl: Zlepšení bezpečnosti v česko-polském příhraničí.

Zájem žadatelů v rámci této oblasti podpory se soustřeďoval na jeden typ projektů, a to budování a rozvíjení integrovaného záchranného systému - spolupráci a dovybavení bezpečnostních složek. Kromě toho bylo možné v rámci této oblasti realizovat aktivity týkající se mj. vytvoření a modernizace přeshraniční infrastruktury pro účely monitorování životního prostředí; programů výstavby infrastruktury pro účely protipovodňové ochrany; spolupráce v oblasti zvyšování ekologického povědomí; zpracování vzdělávacích programů; společného výzkumu, koncepcí, plánů v oblasti životního prostředí.

Celkem bylo předloženo 61 žádostí, z nichž bylo 45 registrováno a 20 bylo doporučeno k financování. Realizované projekty zlepšily bezpečnost v česko-polském příhraničním území a prohloubily spolupráci mezi složkami krizového řízení (hasiči, policii, zdravotnickou záchrannou službou). Alokace oblasti podpory byla vyčerpána již po třetím kole sběru projektů. S ohledem na velký zájem subjektů byly v rámci této oblasti podpory některé projekty schváleny jako náhradní a získávají dotaci v okamžiku vzniku úspor.

V česko-polském přeshraničním území existuje velké riziko vzniku povodní a živelných pohrom. Tato ohrožení vyžadují řadu společných opatření na obou stranách hranice také v novém programovém období. Projekty uvedené v následující části lze považovat za příklady dobré praxe pro budoucí příjemce.

Číslo Název projektu 
08.00624

Česko - polské příhraničí - zlepšení bezpečnosti

08.00637

Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Nisa

09.01561

Rozvoj záchranných systémů

09.01567

Spolupráce hasičských jednotek v česko-polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc při krizových situacích

Soubory v kategorii 1.3

Přehled projektů_1.3


Kalendář

 
 
Listopad 2019
PoÚtStČtSoNe
    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30