Přesun na obsah

Cesta zanoření

Příklady realizovaných projekt... / Oblast podpory 2.2

Oblast podpory 2.2: Podpora rozvoje cestovního ruchu

Specifický cíl: Rozšíření nabídky cestovního ruchu v česko-polské příhraniční oblasti.

Významná většina přeshraničních aktivit se týkala zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu, např. turistických a lyžařských tras a také cyklostezek. Kromě toho byl v rámci této oblasti podpory možný široký okruh aktivit, které bylo možné realizovat ve spolupráci české a polské strany. Dotaci získaly především projekty související s ochranou a obnovou přírodního bohatství a památek, mimo jiné kulturních objektů, opevnění, sakrálních staveb a dalších významných součástí kulturní krajiny. Podporovány byly projekty týkající se infrastruktury související mj. s rozvojem turistických stezek a tras, cyklistických stezek a tras, jezdeckých stezek, doprovodné infrastruktury a další rekreační, vzdělávací a informační vybavenosti. Dále byly realizovány i aktivity související s propagací přírodních zdrojů a kulturního dědictví regionu a novými produkty cestovního ruchu na území česko-polského příhraničí. V rámci této oblasti podpory bylo možné také zpracovávat analýzy, zprávy, studie, strategie a programy týkající se cestovního ruchu.

Existující bohatství česko-polské příhraniční oblasti poukazuje na atraktivitu tohoto území a umožňuje jeho efektivní využívání v oblasti spojené s cestovním ruchem a rekreací. Podpora cestovního ruchu se těšila největšímu zájmu v rámci celého Programu, a proto se členové Monitorovacího výboru se souhlasem Evropské komise rozhodli realokovat prostředky z jiné prioritní osy do této oblasti podpory. V rámci oblasti podpory 2.2 bylo předloženo celkem 208 žádostí, z nichž 148 bylo registrováno a 95 doporučeno k realizaci. Níže jsou uvedeny příklady projektů s dobrou praxí, které svými aktivitami podporovaly rozvoj cestovního ruchu.

 

 Číslo Název projektu 

08.00026

Čarodějnickou cyklotrasou po česko-polském příhraničí

08.00037

Odkaz Vincenze Priessnitze v česko - polském příhraničí

08.00042

TRANSKRKONOŠÍ - Vytvoření jednotného systému označení partnerských měst pro zvětšení turistické atraktivity polsko-české příhraniční oblasti

08.00048

VIA FABRILIS - cesta řemeslných tradic

08.00059

Vytvoření přeshraničního materiálního základu pro ochranu textilních kulturních tradic Prudniku a Krnova

08.00630

Naučné stezky v česko-polském příhraničí

08.00631

Společně poznáváme Euroregion Beskydy a jeho sídelní města

08.00636

Vítejte u nás - v nysko-jesenickém regionu

08.00640

Klenotnice

08.00643

Na stezkách bez hranic

08.00685

SportPark - Sportovní sady

08.00690

Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS - ŚC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu

09.01501

Česko-polský singltrek pod Smrkem v Jizerských horách

09.01516

Cyklotrasa Raciborz - Krzyzanowice - Chotěbuz podél řeky Olše i Odry

09.01540

Extrémní pohraničí - rozvoj nabídky aktivní turistiky v Hronově a Kudowě Zdrój

09.01545

Rozvoj turistické infrastruktury KRNAP a KPN

09.01557

Objevujeme kulturní dědictví minoritských klášterů ve Slezsku - produkt kulturního a církevního cestovního ruchu

09.01564

Řeky rozdělují, řeky spojují - vybudování nástupních míst pro vodáky na Odře a Olši

09.01588

Spolupráce Zoo Olomouc a Zoo Opole v oblasti cestovního ruchu

09.01631

Geotrasa sudetská, geologicko-turistický průvodce

12.03346

Rozvoj turistické a rekreační infrastruktury v příhraniční oblasti Broumovska a Mieroszowska - 3. etapa.

12.03408

Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník-Snieznik-Góry Bialskie

13.03797

Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis

13.03801

Vybudování cyklostezky Hať (CZ) - Krzyżanowice (PL)

13.03812

Lyžařská magistrála Krkonoše-Jizerské hory

Soubory v kategorii 2.2

Přehled projektů_2.2


Kalendář

 
 
Únor 2020
PoÚtStČtSoNe
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29