Přesun na obsah

Cesta zanoření

Příklady realizovaných projekt... / Oblast podpory 2.3

Oblast podpory 2.3: Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání

Specifický cíl: Zvyšovaní znalostí a dovedností obyvatel v česko-polské příhraniční oblasti.

V rámci oblasti podpory 2.3 bylo předloženo celkem 51 žádostí, z nichž bylo 30 registrováno a 20 doporučeno k realizaci. K nejlépe hodnoceným projektům v této oblasti podpory patřily ty realizované univerzitami a vysokými školami, kde měla většina aktivit neinvestiční charakter (zejména při hodnocení přeshraniční spolupráce a dopadu). Projekty spočívaly ve spolupráci českých a polských pedagogických pracovníků a uskutečňování společného výzkumu, vědeckých stáží a seminářů.
V rámci této oblasti podpory mohly dotaci získat projekty zaměřené na propagaci a rozvoj spolupráce, zejména mezi institucemi trhu práce a vzdělávacími institucemi, jejichž cílem je podpora osob, které se vracejí na trh práce, a také předcházení sociálnímu vyloučení. Podporované byly projekty v oblasti přípravy na zaměstnání a realizace celoživotního vzdělávání, zvyšování jazykové vybavenosti, odborných kvalifikací a podporující rozvoj informační společnosti.
 
Společné vzdělávací projekty přispívají ke snižování jazykových a kulturních bariér v česko-polském příhraničí a tvoření společného trhu práce odpovídajícího požadavkům tohoto území, což přináší v kontextu negativního demografického vývoje, kdy mladí lidé hledají zaměstnání mimo podporované území, mnohem lepší a větší možnosti, aby v této příhraniční oblasti zůstali.

 

Číslo Název projektu 
08.00062

Biomonitoring přeshraniční polsko-české oblasti

09.01517

Program profesní přípravy specialistů - lídrů transferu inovací a moderních technologií do firem na polsko-českém pohraničí

11.02600

Česko-polské lexikografické centrum

12.03371

Akcent@com

12.03373 Spolupráce škol a veřejných institucí v česko-polském pohraničí v oblasti vzdělávání k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce
12.03443

Dej nám Šanci

Soubory v kategorii 2.3

Přehled projektů_2.3


Kalendář

 
 
Únor 2020
PoÚtStČtSoNe
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29