Přesun na obsah

Cesta zanoření

POWT RCz-RP 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 nawiązuje bezpośrednio do Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Cechy - Polska, który był realizowany w latach 2004-2006.

Głównym celem Programu jest współpraca transgraniczna i rozwój czesko - polskiego pogranicza.

Chodzi przede wszystkim o wzmocnienie wzajemnych kontaktów gospodarczych, społecznych i kulturalnych, wspólną ochronę bogactwa przyrody, rozwój ruchu turystycznego, tworzenie aktywnego rynku pracy oraz innych dziedzin rozwoju (więcej informacji patrz. dokumenty programowe).

Zmiany w stosunku do Interreg IIIA Czechy - Polska  

-        zwiększenie znaczenia Europejskiej Współpracy Terytorialnej – samodzielny
         cel europjskiej polityki spójności,

-        zwiększenie dostępnych środków do 219,46 milionów euro,

-        zwiększenie maksymalnej wysokości dofinansowania do 85 % (czescy 
         beneficjenci mogą dodatkowo wnioskować o 5 % z budżetu państwa),

-        minimalna wysokość dofinansowania z EFRR wyższa niż 30 000 euro,

-        zwiększenie znaczenia współpracy transgranicznej,

-        wspólny dwujęzyczny wniosek,

-        budżet i płatności w euro,

-        nowy wniosek internetowy,

-        możliwe działania inwestycyjne w ramach wszystkich osi priorytetowych,

-        rejestracja projektu po spełnieniu kryteriów kwalifikowalności.

Kalendarz

 
 
Kwiecień 2021
PoWtŚrCzPiąSoNi
   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30