Přesun na obsah

Cesta zanoření

Dokumentacja

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 11 grudnia 2007 r.

Uszczegółowienie programu jest dokumentem, który konkretyzuje informacje zawarte w dokumencie programowym.

Zawiera przede wszystkim informacje na temat osi priorytetowych, dziedzin wsparcia, beneficjentów, instytucji zaangażowanych w realizację Programu , procedur związanych z wdrażaniem Programu oraz planu finansowego dotyczącego każdej z osi priorytetowych.

Ważną częścią Uszczegółowienia programu są jego załączniki, w których znajdują się: wniosek projektowy, wzór umowy partnerskiej, szczegółowy budżet projektu, kryteria współpracy itp.

 

Podręcznik Wnioskodawcy (oraz jego załączniki) zawiera szczegółowe informacje dotyczące przygotowania i złożenia wniosku. W celu prawidłowego przygotowania wniosku należy uwzględniać zapisy aktualnej wersji Podręcznika. Obowiązująca jest zawsze aktualna wersja Podręcznika.

Podręcznik Beneficjenta Dofinansowania opisuje proces prawidłowej realizacji projektu. Zapoznanie się z zapisami podręcznika na etapie przygotowania wniosku jest niezbędne z u wagi na prawidłowe zaplanowanie postępowań przetargowych, finansowania projektu itp. Obowiązująca jest zawsze aktualna wersja Podręcznika.

 

Wniosek projektowy

Wniosek projektowy w formie aplikacji internetowej BENEFIT 7, w wersji dwujęzycznej (czeskiej i polskiej) znajduje się na stronie internetowej www.eu-zadost.cz . Instrukcja wypełniania wniosku stanowi załącznik nr 13 do „Podręcznika wnioskodawcy…”.

 

Kalendarz

 
 
Luty 2021
PoWtŚrCzPiąSoNi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28