Přesun na obsah

Cesta zanoření

Przykłady realizowanych projek... / Dziedzina wsparcia 1.1

Dziedzina wsparcia 1.1: Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej

Cel szczegółowy: Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej i stanu obsługi transportowej w obszarze pogranicza polsko-czeskiego.

Zakres dziedziny wsparcia określony był bardzo szeroko i zaproponowane działania umożliwiły, obok infrastruktury drogowej, także realizację infrastruktury kolejowej, towarzyszącej i ICT, jak również obsługę transportową i rozwój usług komunikacyjnych oraz informacyjnych.

Ponieważ dalszy rozwój polsko-czeskiego pogranicza uwarunkowany jest poprawą dostępności transportowej tego obszaru, wnioskodawcy skupili się przede wszystkim na modernizacji i rozwoju infrastruktury transportowej o znaczeniu regionalnym.

Wśród złożonych projektów zdecydowanie przeważały rekonstrukcje dróg regionalnych i lokalnych, które są wykorzystywane do przemieszczania osób i towarów pomiędzy oboma krajami. Nastąpiła więc naturalna koncentracja środków i znaczne wzmocnienie transgranicznego połączenia obu krajów.

Ze względu na wyjątkowe zainteresowanie wzmacnianiem dostępności pogranicza alokację wykorzystano praktycznie w ciągu dwóch naborów. W czasie ogólnoświatowego kryzysu finansowego, podobnie jak w całej Europie, również w Polsce i w Czechach odnotowano stagnację gospodarczą. Niewystarczająca liczba zamówień połączona z efektywnym wyborem wykonawców skutkowała osiągnięciem znacznych oszczędności z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Zaoszczędzone środki finansowe pomogły w realizacji nie tylko wszystkich projektów rezerwowych ale także dzięki nim, pod koniec okresu programowania dodatkowo ogłoszono kolejny nabór. Łącznie złożonych zostało 64 wniosków, spośród których 53 zostało zarejestrowanych a 33 rekomendowanych do realizacji (w tym 10 jako projekty rezerwowe.

Do najbardziej udanych projektów, zarówno pod kątem oceny wniosku, jak i pod kątem realizacji i osiągniętych rezultatów, należały nowe lub odbudowane połączenia drogowe pomiędzy miejscowościami znajdującymi się po przeciwnych stronach granicy. Jako przykłady dobrej praktyki podano 7 projektów, który w największym stopniu przyczyniły się do poprawy dostępności przygranicznych miejscowości dla podróżnych z drugiej strony granicy poprzez skrócenie drogi dojazdu lub zwiększenie przepustowości granicy dla transportu osobowego lub ciężarowego.

 

Numer  Nazwa projektu
08.00063

Przywrócenie transgranicznej funkcjonalności drogi Prudnik- Rylovka w aspekcie układu z Schengen

08.00113

Przywrócenie historycznych więzi - poprawa stanu technicznego drogi między miejscowościami Krzanowice i Strahovice

08.00127

Przebudowa drogi łączącej Gminę Hať i miejscowość Rudyszwald w ramach poprawy dostępności obszaru pogranicza po wejściu do strefy Schengen

08.00609

Odbudowa i modernizacja drogi na odcinku Třebom - Kietrz

08.00621

Stworzenie powiązania transgranicznego pomiędzy Gminą Černousy a Gminą Zgorzelec

08.00639

Modernizacja dróg dojazdowych do przejścia granicznego Olesnice w Górach Orlickich - Lewin Kłodzki

08.00654

Rewitalizacja linii kolejowej Szklarska Poręba - Harrachov

 

Pliki

Lista projektów_1.1


Kalendarz

 
 
Listopad 2019
PoWtŚrCzPiąSoNi
    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30