Přesun na obsah

Cesta zanoření

Przykłady realizowanych projek... / Dziedzina wsparcia 1.2

Dziedzina wsparcia 1.2: Ochrona środowiska 

Cel szczegółowy: Poprawa stanu i jakości środowiska w obszarze pogranicza polsko-czeskiego.

Realizowane projekty koncentrowały się głównie na dwóch typach działań - w dziedzinie gospodarki wodnej i gospodarki odpadami, a także na działaniach o charakterze systemowym, realizujących współpracę instytucji w dziedzinie środowiska naturalnego. Ponadto współfinansowane byly projekty o charakterze transgranicznym w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza; projekty pozwalające na zachowanie różnorodności biologicznej; projekty dotyczące jakości środowiska na terenach przemysłowych.

W ramach dziedziny wsparcia 1.2 zostało przedłożonych 50 wniosków, z nich 36 zostało zarejestrowanych a 21 rekomendowanych do dofinansowania. Środki finansowe zostały wykorzystane już po pátém naborze wniosków. Realizacja projektów wpłynęła na rozwój i modernizację infrastruktury ochrony środowiska oraz podtrzymanie atrakcyjności obszaru pogranicza poprzez zachowanie walorów krajobrazu i troskę o przyrodę.

Problem ochrony środowiska jest wciąż istotnym priorytetem zarówno w całej Europie, jak i na pograniczu polsko-czeskim. Obszar pogranicza posiada wyjątkowe zasoby naturalne, które stanowią ważny element jego rozwoju. Ochrona środowiska i efektywne korzystanie z zasobów jako zasadnicze kwestie wymagają podejmowania dalszych skoordynowanych i wspólnych działań w ramach nowej perspektywy finansowej.

 

Numer Nazwa projektu 
08.00058

Poprawa czystości dorzeczy Łaby i Odry poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na pograniczu polsko - czeskim

08.00584

Zlepszenie stanu środowiska naturalnego w gminach Lewin Kłodzki i Olešnice v Orlických horách

08.00612

Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko - czeskim pograniczu

08.00618

Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Náchod

08.00657

Biolgiczne unieszkodliwianie odpadów na polsko-czeskim pograniczu

09.01541

Karkonosze w INSPIRE - wspólny GIS w ochronie przyrody

09.01610

System informacji o jakości powietrza na obszarze Pogranicza Polsko-Czeskiego w rejonie Śląska i Moraw

Pliki

Lista projektów_1.2


Kalendarz

 
 
Listopad 2019
PoWtŚrCzPiąSoNi
    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30