Přesun na obsah

Cesta zanoření

Przykłady realizowanych projek... / Dziedzina wsparcia 1.3

Dziedzina wsparcia 1.3: Profilaktyka zagrożeń

Cel szczegółowy: Poprawa bezpieczeństwa w obszarze pogranicza polsko- czeskiego.

Zainteresowanie wnioskodawców w ramach tej dziedziny koncentrowało się na jednym typie projektów, tj. budowaniu i rozwoju zintegrowanych systemów ratownictwa - współpracy i doposażeniu służb działających na rzecz bezpieczeństwa. Ponadto w ramach dziedziny można było realizować zadania dotyczące m.in. stworzenia i modernizacji infrastruktury transgranicznej na rzecz monitoringu środowiska; programów budowy infrastruktury na rzecz profilaktyki przeciwpowodziowej; współpracy w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej; opracowania programów edukacyjnych; wspólnych badań, koncepcji, planów w zakresie ochrony środowiska.

W sumie zostało przedłożonych 61 wniosków, z których 45 zostało zarejestrowanych a 20 rekomendowano do dofinansowania. Realizowane projekty poprawiły bezpieczeństwo w obszarze pogranicza polsko-czeskiego i pogłębiły współpracę między jednostkami zarządzania kryzysowego (straży pożarnej, policji, służb ratownictwa medycznego). Alokacja dziedziny wsparcia została rozdysponowana już po trzecim etapie naboru; z uwagi na bardzo duże zainteresowanie podmiotów tą dziedziną część projektów trafiła na listę rezerwową i otrzymuje dofinansowanie w momencie pojawiania się oszczędności.

Na polsko- czeskim obszarze transgranicznym jest duże zagrożenie powodzią i  klęskami żywiołowymi. Tak określone zagrożenia wymagają podejmowania licznych, wspólnych przedsięwzięć po obu stronach granicy również w nowym okresie programowania. Przedstawione poniżej projekty mogą służyć jako przykłady dobrych praktyk dla przyszłych Beneficjentów.

 

Numer  Nazwa projektu 

08.00624

Czesko - polskie pogranicze - poprawa bezpieczeństwa

08.00637

Ponadgraniczna współpraca Służb Ratownictwa Medycznego w Euroregionie Nysa

09.01561

Rozwój systemów ratowniczych

09.01567

Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych

Pliki

Lista projektów_1.3


Kalendarz

 
 
Luty 2020
PoWtŚrCzPiąSoNi
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29