Přesun na obsah

Cesta zanoření

Przykłady realizowanych projek... / Dziedzina wsparcia 2.3

Dziedzina wsparcia 2.3: Wspieranie współpracy w zakresie edukacji                                     

Cel szczegółowy: Poprawa wiedzy i umiejętności mieszkańców obszaru pogranicza polsko-czeskiego.

W ramach dziedziny wsparcia 2.3 w sumie zostało przedłożonych 51 wniosków, z nich 32 zostało zarejestrowanych a 20 rekomendowano do realizacji. Najlepiej ocenianymi projektami w ramach tej dziedziny były te realizowane przez uniwersytety i szkoły wyższe, gdzie przeważająca liczba działań miała charakter nieinwestycyjny (szczególnie w ocenie współpracy i efektu transgranicznego). Projekty polegały na współpracy polskich i czeskich pracowników dydaktycznych oraz prowadzeniu wspólnych badań, staży naukowych czy seminariów.

W ramach dziedziny wsparcia dofinansowanie mogły uzyskać projekty polegające na promowaniu i rozwijaniu współpracy głównie pomiędzy instytucjami rynku pracy oraz instytucjami edukacyjnymi mające na celu wspieranie osób powracających na rynek pracy, a także przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego. Wspierane były projekty w zakresie przygotowania do pracy oraz realizacji kształcenia ustawicznego; podnoszenia znajomości języków, kwalifikacji zawodowych oraz wspomagające rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Wspólne projekty edukacyjne przyczyniają się do zmniejszania barier językowych i kulturowych na pograniczu polsko- czeskim oraz tworzenia wspólnego rynku pracy odpowiadającego potrzebom tego pogranicza, co w obliczu negatywnych zjawisk demograficznych tj. odpływu młodych ludzi w poszukiwaniu pracy poza obszar wsparcia, daje im dużo lepsze i większe pole manewru by na nim pozostać. 

 

 Nazwa Numer projektu 
08.00062

Biomonitoring na obszarze trangranicznym polsko-czeskim

09.01517

Program przygotowania zawodowego specjalistów-liderów transferu innowacji i nowoczesnych technologii do firm na pograniczu polsko-czeskim

11.02600

Czesko-polskie centrum leksykograficzne

12.03371

Akcent@com

12.03373 Współpraca między szkołami i instytucjami publicznymi na granicy czesko-polskiej w zakresie edukacji to większe szanse na rynku pracy
12.03443

Daj nam SzanSę

Pliki

Lista projektów_2.3


Kalendarz

 
 
Listopad 2019
PoWtŚrCzPiąSoNi
    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30