Přesun na obsah

Cesta zanoření

Przykłady realizowanych projek... / Dziedzina wsparcia 3.1

Dziedzina wsparcia 3.1: Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne

Cel szczegółowy: Wzmacnianie powiązań transgranicznych instytucji świadczących usługi publiczne.

W ramach dziedziny 3.1 w sumie zostało przedłożonych 41 wniosków, z nich 31 zostało zarejestrowanych a 19 rekomendowano do realizacji.

W ramach dziedziny wsparcia tworzone były sieci współpracy samorządów terytorialnych i powołanych przez nie jednostek świadczących usługi publiczne oraz innych instytucji publicznych, w zakresie wymiany informacji doświadczeń czy też poprzez stwarzanie podstaw ramowych, dokumentów programowych dla rozwijania tego typu współpracy. Wsparcie mogły również uzyskać projekty dotyczące współpracy transgranicznej szkół, w szczególności uczelni wyższych, publicznych placówek edukacyjnych i organizacji młodzieżowych. Projekty dotyczyły także rozwoju przedsięwzięć podejmowanych przez środki przekazu świadczące usługi publiczne w regionie przygranicznym.

Na obszarze pogranicza polsko-czeskiego istnieje bardzo duży potencjał w zakresie instytucjonalnej współpracy transgranicznej, co skutkuje formowaniem się dojrzałych partnerstw, zwłaszcza na poziomie administracji samorządowej.

Dodatkowym elementem wspierającym współpracę terytorialną jest możliwość zakładania w granicach Unii Europejskiej nowego instrumentu europejskiego - Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej, które mogą stać się niezwykle istotnym podmiotem działań podejmowanych na pograniczu polsko-czeskim. Również przykłady takiej współpracy, jako dobre praktyki w ramach realizowanych projektów znajdą Państwo poniżej.

Numer 

Nazwa projektu 

08.00582

Poznaj swojego sąsiada

09.01507

Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego

09.01511

Hranice dokořán - Rozmówki polsko-czeskie

09.01538

Przedszkole bez granic - współpraca Przedszkola w Hronovie oraz Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego w Kudowie Zdroju

09.01592

Ekologia bez granic

11.02599

Bez granic

11.02603

Nowy wymiar współpracy lokalnej na pograniczu polsko-czeskim

Pliki

Lista projektów_3.1


Kalendarz

 
 
Lipiec 2020
PoWtŚrCzPiąSoNi
  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31