Přesun na obsah

Cesta zanoření

Przykłady realizowanych projek... / Dziedzina wsparcia 3.3

Dziedzina wsparcia: 3.3 Fundusz Mikroprojektów

Cel szczegółowy: wzmacniane kontaktów transgranicznych meiszkańców.

Fundusz mikroprojektów służy realizacji małych projektów, które swoim charakterem wchodzą w zakres osi i dziedzin wsparcia przyjętych w Programie.

Mikroprojekty rozwijają współpracę pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy, przyczyniając się do rozwoju transgranicznych stosunków międzyludzkich, inicjatyw społecznych oraz przedsięwzięć oświatowych i kulturalnych. 

Szczegółowe zasady realizacji projektów w ramach Funduszu Mikroprojektów określają Euroregiony jako instytucje nimi zarządzające i administrujące. Poniżej lista Euroregionów znajdujących się na pograniczu polsko-czeskim. 

Euroregiony: Nisa, Glacensis, Praděd, Silesia, Těšínské Slezsko a Beskydy.

http://www.cz-pl.eu/pl/fundusz-mikroprojektow

 Numer

Nazwa projektu / FM 

 

 Euroregion Nysa

 13.03846

Společně zahrajme naše pověsti

 13.03848

Česko-polské setkání mladých výtvarníků 2013 - Člověk a prostor

 

 Euroregion Glacensis

 08.00221

Bylo nás pět

 08.00320

Transgraniczna promocja miast pogranicza Kłodzko-Rychnov n.K.

 12.03036

Geoturystyka: robimy pierwszy krok

 12.03073

Geoturistika: první kroky

 

 Euroregion Pradziad

 09.01328

10 let přátelství / 10 lat przyjaźni

 12.03105

Polsko-Czeska Miss 50+

 12.03216

Polsko – czeskie miasteczko ruchu drogowego

 

 Euroregion Silesia

 08.00509

Cesta dějinami

 08.00532

Południowa Brama Polski

 11.02295

Bezpečně na silnicích v příhraničí - podpora prevence a společné řešení problémů

 13.03604

Odnawialne źródła energii szansą rozwoju gospodarczego pogranicza PL-CZ - Międzynarodowa Konferencja

 

 Euroregion Śląsk Cieszyński

 08.00394

Stworzenie centrum kulturalno – rekreacyjnego w Strumieniu

 08.00520

Trojmezí pro turisty - vybudování infrastruktury cestovního ruchu na česko-polské hranici

 11.02714

Info Tessin

 12.03063

Historia węglem pisana – górnicze tradycje Hawierzowa i Jastrzębia – Zdroju

 

 Euroregion Beskidy

 08.00472

Rozbudowa przygranicznej infrastruktuty turystycznej w Gminie Buczkowice

 11.02362

Společně objevujeme svět

 12.03456

Kawa i czekolada. Polsko-czeskie spotkania w bibliotece

 13.03796

Mně se to nemůže stát

Kalendarz

 
 
Luty 2020
PoWtŚrCzPiąSoNi
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29