Přesun na obsah

Cesta zanoření

Posiedzenia KM  / KM Liberec

Szanowni Państwo,

W dniach 29-30 stycznia 2013 r. odbyło się w Libercu 10. posiedzenie Komitetu Monitorującego POWT RCz-RP 2007-2013. Przed posiedzeniem KM do Wspólnego Sekretariatu Technicznego wpłynęło 85 wniosków projektowych, z których 59 zostało zarejestrowanych, a następnie omówionych podczas posiedzenia KM.  Członkowie KM rekomendowali do dofinansowania 39 projektów. Wykaz rekomendowanych projektów znajdą Państwo w załączniku.

Jednocześnie informujemy, iż Komitet Monitorujący zdecydował o realokowaniu środków Programu.  Zgodnie z uchwałą KM kwota 4,6 miliona euro, która nie zostanie wykorzystana w osi priorytetowej 4 – Pomoc Techniczna, zostanie, w przypadku zgody Komisji Europejskiej, przesunięta do dziedziny wsparcia 2.2 – Wspieranie rozwoju turystyki.  Część tej kwoty, w wysokości ok. 2,2 miliona euro, zostanie przeznaczona na finansowanie projektów rezerwowych, zatwierdzonych podczas posiedzenia w Libercu. Pozostała część realokowanych środków, w wysokości ok. 2,4 miliona euro, zostanie przeznaczona na finansowanie projektów, które będą rekomendowane na posiedzeniu KM, zaplanowanym na koniec czerwca 2013 r. Kwota ta może ulec zwiększeniu o ewentualne oszczędności, które zostaną wygenerowane w ramach aktualnie realizowanych projektów.  

Powodem przesunięcia środków z Pomocy Technicznej do dziedziny wsparcia 2.2 jest to, iż w dziedzinie Wspierania rozwoju turystyki nie udało się do tej pory osiągnąć zakładanego celu, wyrażonego przy pomocy wskaźnika monitorowania  „Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych”. Z tego powodu będą przyjmowane i rekomendowane tylko projekty, które przyczyniają się do realizacji tego wskaźnika, tzn. jedynie projekty dotyczące infrastruktury turystycznej, np. ścieżek rowerowych, muzeów, wież widokowych, centrów informacji turystycznej, skansenów itp.   

Z uwagi na to, iż chodzi o projekty inwestycyjne, których realizacja musi zostać zakończona do połowy 2015 r. KM zdecydował, iż projekty zostaną omówione na końcu czerwca br. oraz wyznaczył ostateczny termin składania wniosków w ramach dziedziny wsparcia 2.2. na dzień 2 kwietnia 2013 r.   

Termin składania wniosków w ramach pozostałych dziedzin wsparcia, w których do dyspozycji wnioskodawców pozostają jeszcze środki finansowe, tzn. w ramach dziedziny wsparcia 2.1 – Rozwój przedsiębiorczości oraz dziedziny wsparcia 3.2 – Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych został wyznaczony na dzień 17 czerwca 2013 r. Projekty złożone w tym terminie zostaną omówione na posiedzeniu KM w październiku 2013 r.

Karel Schmied, kierownik WST

 

Pliki

1_Wykaz rekomendowanych projektów


2_Zakontraktowanie środków EFRR


Kalendarz

 
 
Październik 2020
PoWtŚrCzPiąSoNi
   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31