Přesun na obsah

Cesta zanoření

Posiedzenia KM  / KM Opole

W dniach 27-28 kwietnia 2010 r., w Opolu odbyło się w piąte posiedzenie wspólnego polsko-czeskiego Komitetu Monitorującego (KM) Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Przed posiedzeniem KM złożono łącznie 140 projektów. Ponadto cztery projekty złożono po ostatecznym terminie składania wniosków. Wspomniane cztery projekty nie zostały skierowane do dalszej kontroli i oceny. Zarejestrowanych i omawianych na posiedzeniu Komitetu Monitorującego było 110 projektów. Komitet Monitorujący podczas posiedzenia rekomendował łącznie 72 projekty (12 z nich to projekty rezerwowe w dziedzinach wsparcia 1.3. i 2.2).

Poniżej publikujemy listę projektów, które zostały przez KM omówione i rekomendowane do dofinansowania z EFRR, wraz z ewentualnymi warunkami udzielenia dotacji. Partnerzy Wiodący rekomendowanych projektów oraz projektów, które nie uzyskały rekomendacji, zostaną w terminie do 3 tygodni powiadomieni pisemnie przez WST o decyzji KM.

Z uwagi na to, iż w dziedzinach wsparcia 1.3 „Profilaktyka zagrożeń” oraz 2.2 „Wspieranie rozwoju turystyki”, wyczerpano wszystkie dostępne środki oraz rekomendowano dostateczną liczbę projektów rezerwowych, nabór wniosków w ramach tych dziedzin wsparcia został wstrzymany. Ponadto przypominamy, że składanie wniosków w ramach dziedziny wsparcia 1.1 „Wspieranie dostepności...“ zostało wstrzymane po przedostatnim posiedzeniu Komitetu Monitorującego.

KM ustanowił termin składania wniosków, które zostaną rozpatrzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego w roku 2011, na drugi kwartał 2011 roku.

Z uwagi na to, że KM dokonał zmian w Uszczegółowieniu Programu, dojdzie do aktualizacji związanych z nim dokumentów. Dotyczy to w szczególności Podręcznika Wnioskodawcy. Zalecamy w związku z tym wstrzymanie się z przygotowaniem projektów do momentu opublikowania aktualnego Podręcznika.

 

 

Pliki

1_Tabela Rekomendowanych Projektów


2_Związanie środków EFRR w ramach POWT RCz-RP 2007 - 2013 po posiedzeniu KM z dnia 28.4.2010 r.


Kalendarz

 
 
Lipiec 2020
PoWtŚrCzPiąSoNi
  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31