Přesun na obsah

Cesta zanoření

Posiedzenia KM  / KM Rychnov nad Kněžnou

Szanowni Państwo,

W dniu 5 listopada br. odbyło się w Rychnovie nad Kněžnou 12. Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program. Przed posiedzeniem wpłynęło do Sekretariatu 38 wniosków projektowych w dziedzinach wsparcia 2.1 (Rozwój przedsiębiorczości) oraz 3.2 (Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych). 23 wnioski zostały zarejestrowane i omówione podczas posiedzenia KM. Członkowie KM rekomendowali do dofinansowania 9 projektów, kolejnych 10 uzyskało rekomendacje, jako projekty rezerwowe. Wykaz rekomendowanych projektów znajduje się w załączniku.

Komitet Monitorujący zdecydował, iż środki finansowe, pozostające do dyspozycji w dziedzinie wsparcia 2.1 (Rozwój przedsiębiorczości) zostaną wykorzystane na podniesienie poziomu realizacji wskaźnika „liczby nowych lub modernizowanych objektów  turystycznych” w dziedzinie wsparcia 2.2, czyli na realizację już rekomendowanych projektów rezerwowych. W taki sam sposób zostaną wykorzystane oszczędności generowane w trakcie realizacji projektów w dziedzinie wsparcia 2.3 (Wspieranie współpracy w zakresie edukacji).  Podczas posiedzenia KM omówiono również możliwości wykorzystania przyszłych oszczędności w osi priorytetowej 2. Z uwagi na prognozowaną wysokość przyszłych oszczędności, oscylującą w granicach 1,5 mln. euro, Komitet Monitorujący zdecydował, iż do dnia 31 stycznia 2014 r. przyjmowane będą wnioski projektowe w dziedzinie wsparcia 2.2. (Wspieranie rozwoju turystyki). Uwzględniając niewielką ilość dostepnych środków finansowych oraz krótki okres realizacji, preferowane będą mniejsze projekty, charakteryzujące się dofinansowaniem z EFRR do 300 tys. euro. Z uwagi na to, iż środki zaoszczędzone w obecnie realizowanych projektach, będą do dyspozycji dopiero w drugiej połowie 2014 r. oraz w pierwszej połowie 2015 r. Komitet Monitorujący rekomenduje nowe projekty do dofinansowania, jako rezerwowe. Dezyzje Komitetu Monitorującego dotyczące udzielenia rekomendacji dla poszczególnych projektów zostaną podjęte pod koniec maja 2014 r. Partnerzy będą więc mieli na realizację swoich działań ok 1 roku.   

Partnerzy projektowi będą musieli realizować działania projektu bez wydanej Decyzji lub podpisanej Umowy o dofinansowaniu. Do wydania dokumentu potwierdzającego przyznanie dotacji dojedzie dopiero w trakcie realizacji projektu, najpóźniej przed jego zakończeniem. Wnioski projektowe powinny w związku z tym przygotowywać jedynie podmioty będące w dobrej sytuacji finansowej, które i tak mają zamiar zrealizować swój projekt oraz będą miały wsparcie organów nadrzędnych (np. samorządów) także bez wydanej Decyzji lub podpisanej Umowy o dofinansowaniu.    

Uwzględniając prognozowaną wysokość przyszłych oszczędności w osi priorytetowej 1, po zrealizowaniu wszystkich projektów rezerwowych w dziedzinie wsparcia 1.3 (Profilaktyka zagrożeń), Komitet Monitorujący zdecydował, iż do dnia 31 stycznia 2014 r. przyjmowane będą wnioski projektowe w dziedzinie wsparcia 1.1 (Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej). Z uwagi na to, iż środki zaoszczędzone w obecnie realizowanych projektach, będą do dyspozycji dopiero w drugiej połowie 2014 r. oraz w pierwszej połowie 2015 r. Komitet Monitorujący rekomenduje nowe projekty do dofinansowania, jako rezerwowe. Dezyzje Komitetu Monitorującego dotyczące udzielenia rekomendacji dla poszczególnych projektów zostaną podjęte pod koniec maja 2014 r. Partnerzy będą więc mieli na realizację swoich działań ok 1 roku.   

Partnerzy projektowi będą musieli realizować działania projektu bez wydanej Decyzji lub podpisanej Umowy o dofinansowaniu. Do wydania dokumentu potwierdzającego przyznanie dotacji dojedzie dopiero w trakcie realizacji projektu, najpóźniej przed jego zakończeniem. Wnioski projektowe powinny w związku z tym przygotowywać jedynie podmioty będące w dobrej sytuacji finansowej, które i tak mają zamiar zrealizować swój projekt oraz będą miały wsparcie organów nadrzędnych (np. samorządów) także bez wydanej Decyzji lub podpisanej Umowy o dofinansowaniu.    

Obecnie trwają rozmowy na temat ewentualnego umożliwienia realizacji projektów do 30.09.2015 r. Pozostałe ważne informacje mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Programu. Na Państwa ewentualne pytania odpowiedzą pracownicy WST.

Pliki

1_Wykaz rekomendowanych projektow


2_Zakontraktowanie środków EFRR po KM Rychnov nad Kněžnou


Kalendarz

 
 
Październik 2020
PoWtŚrCzPiąSoNi
   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31