Přesun na obsah

Cesta zanoření

Posiedzenia KM  / KM Trzyniec

Szanowni Państwo,

W dniach 15-16 listopada 2011 r. odbyło się w Trzyńcu 8. posiedzenie Komitetu Monitorującego POWT RCz-RP 2007-2013. Przed posiedzeniem KM do Wspólnego Sekretariatu Technicznego wpłynęło 70 wniosków projektowych, z których 40 zostało zarejestrowanych, a następnie omówionych podras posiedzenia KM.  Członkowie KM rekomendowali do dofinansowania 27 projektów. Ich wykaz znajdą Państwo w załączniku. Partnerzy wiodący projektów, które zyskały rekomendację KM oraz projektów, które nie zostały rekomendowane, zostaną w terminie 14 dni poinformowani pisemnie przez WST o decyzji Komitetu Monitorującego.

Mimo tego, iż przed posiedzeniem KM do dyspozycji wnioskodawców pozostawała już niewielka część środków EFRR przeznaczonych na realizację Programu, nie doszło podczas posiedzenia KM do wyczerpania środków w żadnej kolejnej dziedzinie wsparcia. Wyczerpane nadal pozostają środki w dziedzinach wsparcia 1.1 – Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej oraz 1.3 – Profilaktyka zagrożeń, w których już wczesniej zostały rekomendowane projekty rezerwowe. Do ich realizacji dojdzie w przypadku wygenerowania oszczędności w już realizowanych projektach.

Niewyczerpanie alokacji wynikało zarówno z tego, iż w zakończonym etapie naboru wniosków zostało złożonych mniej dobrze przygotowanych wniosków, jak również z oszczędności wygenerowanych przez projekty, których finansowa realizacja została już zakończona. Na skutek oszczędności do Programu wraca część środków, co z kolei umożliwia realizacje kolejnych projektów. Szczególnie widoczne jest to w dziedzinie wsparcia 2.2 – Wspieranie rozwoju turystyki, w której doszło do wstrzymania naboru wniosków przed 8. posiedzeniem Komitetu Monitorującego. Po zakończeniu realizacji ok. 30 projektów doszło do na tyle wysokich oszczędności, iż rozpoczeto realizację wszystkich projektów rezerwowych rekomendowanych podczas 5. posiedzenia KM w Opolu. W chwili obecnej pozostają w tej dziedzinie wsparcia ponad 2 mln. euro, które będą do dyspozycji wnioskodawców podczas kolejnego etapu naboru wniosków (zob. tabelę zakontraktowania środków z EFRR). Z uwagi na to, iż ciagle realizowany jest szereg projektów, można zakładać, iż podczas kolejnego etapu naboru wniosków wnioskodawcy będą mieli do swej dyspozycji dwukrotność tej kwoty. Wysokość środków dostępnych w pozostałych dziedzinach wsparcia również ulegnie nieznacznemu zwiększeniu. Możliwe jest w związku z tym rozpoczęcie prac nad kolejnymi propozycjami projektowymi.        

KM zdecydował o wykorzystaniu środków zaoszczędzonych w ramach Pomocy Technicznej na wsparcie kolejnych wspólnych projektów. Z uwagi na to, iż na tego typu przesunięcie musi wyrazić zgodę Komisja Europejska, załączona tabela zakontraktowania środków nie uwzględnia go. O konkretnym przesunięciu środków do poszczególnych dziedzin wsparcia zostaną Państwo poinformowani na stronie internetowej Programu po uzyskaniu stanowiska KE w tej sprawie.       

KM ustanowił termin zakończenia kolejnego etapu naboru wniosków na wrzesień 2012 r. Osobom zainteresowanym pozostaje ok. 10 miesięcy na przygotowanie wniosków. Prosimy przede wszystkim nowych wnioskodawców, aby uważnie śledzili terminy organizowanych szkoleń i seminariów. Zapraszamy do udziału w nich. Zachęcamy również do konsultowania przygotowywanych propozycji projektowych i korzystania z pomocy Regionalnych Punktów Kontaktowych (RPK i urzedy krajskie), a także pomocy WST. Zwiększy to szanse Panstwa projektu. 

Karel Schmied, kierownik WST

 

Pliki

1_Wykaz rekomendowanych projektów


2_Zakontraktowanie środków EFRR po poszedzeniu KM w Trzyńcu


Kalendarz

 
 
Maj 2020
PoWtŚrCzPiąSoNi
    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31