Přesun na obsah

Cesta zanoření

Informacje dla wnioskodawców / Nabór wniosków

W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 realizowany jest tzw. ciągły nabór wniosków.Oznacza to, że po oznajmieniu o rozpoczęciu Programu mogą Partnerzy wiodący składać wnioski projektowe w przeciągu całego okresu realizacji Programu.

Jeżeli Partner Wiodący chce mieć gwarancję, że jego wniosek projektowy zostanie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Komitetu Monitorującego (zwanego dalej KM), powinien złożyć kompletny wniosek projektowy najpóźniej w dzień ustalony jako termin składania wniosków na dane posiedzenie KM. Termin posiedzenia KM będzie publikowany na stronach internetowych Programu oraz we wszystkich źródłach informacji o Programie.

Jeżeli kompletny wniosek projektowy (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) nie zostanie złożony przed upływem tego terminu w WST, WST nie może zagwarantować jego rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu KM.

 

Formularz wniosku projektowego w wersji dwujęzycznej (polsko-czeskiej) aplikacji internetowej BENEFIT 7 znajduje się na  www.eu-zadost.cz.  Instrukcję wypełnienia wniosku stanowi załącznik do Podręcznika wnioskodawcy.

 

Pomocy metodologicznej udzielają właściwe podmioty regionalne. 

 

Techniczna pomoc w przypadku problemów: korinek@crr.cz

Pan Arnost Korinek, jako pracownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Ołomuńcu, jest jedynie osobą wyznaczoną do kontaktu z firmą odpowiedzialną za funkcjonowanie aplikacji internetowej Benefit7 oraz Instytucją Zarządzającą. Nie jest natomiast odpowiedzialny za problemy techniczne występujące przy pracy z aplikacją internetową Benefit7.

 

Doręczenie osobiste: wniosek projektowy wraz z załącznikami wnioskodawcy mogą złożyć osobiście w WST (Wspólny Sekretariat Techniczny) w Ołomuńcu. W przypadku czeskich Partnerów Wiodących projekt można składać również w punktach kontaktowych WST w Hradcu Králové, Ostrawie i Libercu. Polscy Partnerzy Wiodący z podregionu jeleniogórsko – wałbrzyskiego mogą wnioski projektowe składać również w placówce WST w Libercu.

Doręczenie drogą pocztową: w tym wypadku wniosek projektowy musi zostać wysłany wyłącznie do WST w Ołomuńcu.

Bliższe informacje można znaleźć w Podręczniku Wnioskodawcy.

 

Wniosek projektowy:

Musi być kompletnie wypełniony w systemie Benefit 7 i musi zostać złożony w formie drukowanej wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Partner Wiodący składa:

3 oryginały wniosku projektowego,

1 oryginał oraz 2 kopie załączników.

 

Punkty kontaktowe WST:

 

Hradec Králové:       

Ing. Leoš Macura, tel.: +420 495 580 411, macura@crr.cz

Ing. Helena Mertová, tel.: +420 495 580 412, mertova@crr.cz 
 
U Koruny 73, 500 02 Hradec Králové

 

Ostrava:

Ing. Petra Grobařová, tel. + 420 597 081 426, grobarova@crr.cz 

Ing. Gabriela Kozlová, tel. +420 597 081 427, kozlova@crr.cz 
 
28. října 165, 709 00 Ostrava 

 

Liberec:                  

Bohuslav Modrák , tel.: +420 482 736 345, modrak@crr.cz

(również dla wnioskodawców z podregionu jeleniogórsko-                               wałbrzyskiego) 
 
tř. Milady Horákové 185/66, 460 06 Liberec

 

Zalecenia:

Zalecamy Państwu konsultowanie wniosków projektowych przed ich złożeniem w odpowiednich terytorialnie urzędach krajskich oraz Regionalnych Punktach Kontaktowych przy urzędach marszałkowskich.  

Zalecamy Państwu ustalenie z WST terminu złożenia wniosku.

Zalecamy, aby nie składali Państwo wniosku w ostatniej chwili.

Prosimy, aby w składaniu wniosku uczestniczyły maksymalnie dwie osoby.

Kalendarz

 
 
Marzec 2020
PoWtŚrCzPiąSoNi
      

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31