Přesun na obsah

Cesta zanoření

Przykłady realizowanych projek...

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007- 2013 należy do programów Cel 3, Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Jego głównym celem jest współpraca transgraniczna i rozwój czesko-polskiego pogranicza. Program nawiązuje do odnoszącego sukcesy Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA, realizowanego na polsko-czeskim pograniczu w latach 2004-2006.

Działania Programu przyczyniają się do poprawy warunków życia w regionach przygranicznych obu krajów, poszerzania istniejącej i nawiązywania nowej współpracy zarówno instytucji, jak i obywateli. Program sukcesywnie realizuje zakładane działania i obecnie wykorzystuje wszystkie środki finansowe, które zostały przeznaczone na Program w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Duża umiejetność wykorzystania szans, jakie daje Program oraz dobra współpraca wszystkich struktur Programu, gospodarna realizacja i kontrola zamówień publicznych, przyczyniły się do efektywnego wykorzystania przyznanych środków finansowych.

Z perspektywy czasu Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 może pochwalić się szeregiem sukcesów. Od momentu uruchomienia Programu dofinansowanie uzyskało około 340 projektów (bez projektów w ramach Funduszu Mikroprojektów).

W połowie 2014 roku Program przybliżył się do maksymalnego wykorzystania prawie 220 mln euro, które były przeznaczone ze środków funduszy strukturalnych. Dlatego też Program jest oceniany jako jeden z najlepszych spośród ponad 50 programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

W chwili obecnej dobiega końca realizacja ostatnich projektów. W związku z tym przedstawiamy Państwu przykłady dobrych praktyk projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007- 2013. Pod opisem każdej z dziedzin wsparcia znajdą Państwo opisy wybranych projektów wraz z tabelą wszystkich realizowanych projektów w ramach danej dziedziny wsparcia, które będą sukcesywnie uzupełniane.

Kalendarz

 
 
Luty 2021
PoWtŚrCzPiąSoNi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28