Přesun na obsah

Cesta zanoření

Dokumentacja  / Raporty/Wnioski o płatność

Aktualnie podczas składania raportów obowiązują następujące zasady:

-   Wszystkie raporty będą składane za pośrednictwem aplikacji Benefit 7.

-   Jeżeli ilość znaków dostępna w polu tekstowym aplikacji Benefit 7 okaże się dla beneficjenta niewystarczająca, beneficjent złoży wraz z raportem wydrukowanym z Benefit 7 załącznik opracowany w formacie Word.  W takiej sytuacji w polu aplikacji w Benefit 7, którego zawartość zostanie opisana w załączniku Word, konieczne jest wpisanie przez beneficjenta adnotacji: patrz załącznik. Jeżeli pole zostanie puste, raportu nie będzie można zapisać.

-   Jeżeli beneficjent korzysta z załącznika raportu w formacie Word, załącznik ten musi zostać w formacie PDF wgrany do systemu Benefit 7.

-   Raporty częściowe mają wprawdzie format dwujęzyczny, są jednak wypełniane każdorazowo tylko w języku danego beneficjenta. Dwujęzycznie należy wypełniać jedynie raporty całościowe. Jeżeli beneficjent składa załącznik raportu całościowego w formacie Word, musi również ten załącznik złożyć w formie dwujęzycznej.  

Przy składaniu raportów istnieją wyjątki od zasad ogólnych:

1)       Projekty PT – raporty są w całości wypełniane w Wordzie,

2)       Projekty FMP – raporty są w całości wypełniane w Wordzie,

4)       Mikroprojekty – każdy Euroregion ma własny format raportu, który ma być
          wypełniany w formacie Word i jest opublikowany na stronach internetowych
          administratora Funduszu.

 

Pliki

1_Załączniki do raportów


2_Raport z realizacji projektu PT


3_Raporty z realizacji projektu Fundusz


4_Podręcznik dotyczący składania raportów monitorujących_1. wersja robocza


5_Podręcznik dotyczący składania oświadczenia i wniosku o płatność_wersja 2


Kalendarz

 
 
Kwiecień 2021
PoWtŚrCzPiąSoNi
   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30