Přesun na obsah

Cesta zanoření

Dokumentacja  / Uszczegółowienie programu

W aktualnej wersji Uszczegółowienia Programu nr 13, w rozdziale 3.6.3, na str. 32, został dodany następujący zapis:

Mając na celu maksymalne wykorzystanie środków programowych i biorąc pod uwagę obowiązujące terminy zakończenia realizacji projektów, w odniesieniu do wniosków projektowych zgłoszonych w dziedzinach wsparcia 1.1 i 2.2 w terminie od posiedzenia  KM w Rychnowie nad Knieżną (5 listopada 2013 r. – decyzja ws. naboru) do 31 stycznia 2014 r., zmodyfikowana zostaje procedura uzupełniania wniosku projektowego. Wszyscy Wnioskodawcy, którzy otrzymali decyzję WST o zakończeniu administracji projektu, zostaną ponownie wezwani do uzupełnienia wniosku projektowego w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od wysłania wezwania emailem. W sytuacji, gdy Partner Wiodący we wskazanym terminie nie usunie wszystkich uchybień, projekt nie będzie poddany dalszej ocenie. Decyzja WST o zakończeniu administracji projektu ponownie wezwanego do uzupełnienia wniosku projektowego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. W pozostałym zakresie obowiązują procedury opisane w dokumentach programowych.

 

Pliki

1a_Uszczegółowienie Programu wersja 15


1b_Załączniki do UP_wersja 15


Kalendarz

 
 
Kwiecień 2021
PoWtŚrCzPiąSoNi
   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30