Přesun na obsah

Cesta zanoření

WST / Zadania WST

We Wspólnym Sekretariacie Technicznym zatrudnieni są pracownicy z obu krajów włączonych w Program, tj. z Republiki

Czeskiej oraz z Polski, zgodnie z zasadą równego traktowania oraz partnerstwa. We Wspólnym Sekretariacie Technicznym są używane oba języki krajów członkowskich Programu.

Wspólny Sekretariat Techniczny wspiera Instytucję Zarządzającą, Koordynatora Krajowego, Komitet Monitorujący oraz Instytucję Audytową w zakresie wykonywanych przez nie w ramach Programu czynności.

Do podstawowego zakresu czynności Wspólnego Sekretariatu Technicznego wchodzą:

  • udzielanie konsultacji wnioskodawcom,
  • czynności w ramach cyklu projektowego (zwłaszcza przyjmowanie i rejestracja wniosków projektowych oraz wprowadzanie danych do systemu monitorującego, kontrola wniosków projektowych oraz ocena projektów),
  • udzielanie informacji o Programie (łącznie z wszelkimi informacjami potrzebnymi dla zabezpieczenia kontroli pierwszego stopnia oraz koordynacji Programu po obu stronach granicy),
  • odpowiedzialność za kontrolę i ocenę projektów,
  • wspieranie Komitetu Monitorującego poprzez przygotowanie oraz przeprowadzanie jego posiedzeń,
  • przygotowanie materiałów przed obradami, w tym kart projektowych oraz sporządzanie protokołów z posiedzeń,
  • współpraca w zakresie opracowywania raportów dotyczących wdrażania Programu (w tym raportu dla Komisji Europejskiej),
  • promocja Programu,
  • przygotowanie i prowadzenie podstawowej wspólnej informacyjnej bazy danych,
  • inna pomoc dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu służąca jegoprawidłowej realizacji.

Kalendarz

 
 
Sierpień 2020
PoWtŚrCzPiąSoNi
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31