Přesun na obsah

Cesta zanoření

Informacje dla wnioskodawców / Zasada partnera wiodącego

Podwyższenie efektywności współpracy transgranicznej – zastosowanie zasady Partnera Wiodącego („lead partner“, LP):

•  Zasada LP została stworzona w celu pogłębienia współpracy (transgranicznej) przez to, że odbywa się w jasno określonej i w sposób umowny „zakotwiczonej” strukturze partnerstwa projektowego tworzonego przez wiodącego/głównego partnera z jednego kraju oraz przez partnera lub kilku partnerów z sąsiedniego kraju);

• W ramach partnerstwa LP zadania są jasno zdefiniowane i podzielone, tak samo odpowiedzialność za przygotowanie, realizację, finansowanie i kontrolę działań projektu;

•  Wszystkie projekty starające się o wsparcie z programów celu 3 (CBC) będą więc przygotowywane i realizowane jako projekty wspólne (składane na jednym wniosku);

Główne kryteria zasady LP

•  Wspólne przygotowanie projektu i wniosku oraz wspólny wybór LP w ramach partnerstwa;

•  Zawarcie wspólnej umowy o partnerstwie podpisanej przez wszystkich uczestników partnerstwa;

•  LP ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację projektu; każdy z partnerów ponosi odpowiedzialność za realizację działań, do których się zobowiązał w umowie o  partnerstwie;

•  Każdy z partnerów jest odpowiedzialny za należną certifikację „swoich“ wydatków; LP potwierdza, że wszystkie wydatki zostały poniesione zgodnie z planem działań i należycie zcertifikowane;

•  LP przyjmuje płatności i przeprowadza ich dystrybucję do partnerów; 

•   Każdy partner jest odpowiedzialny za ewentualne nierówności w wydatkach, które przeprowadził.

Efekty zastosowania zasady LP dla projektów

•  LP musi w budżecie wydzielić środki na zarządzanie projektem, jego partnerzy zaś środki na koordynację;

• Można oczekiwać mniejszej liczby projektów, będą one jednak miały większy zakres;

• Wzrosną wymagania co do przygotowania projektu, ogólnie wzrosną wymagania odnośnie przepływu informacji oraz komunikacji;

• Przygotowanie projektu będzie wymagało dłuższego okresu

Kalendarz

 
 
Marzec 2020
PoWtŚrCzPiąSoNi
      

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31