Přesun na obsah

Cesta zanoření

Informace pro žadatele / Předkládání žádostí

V rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 -2013 je realizován tzv. průběžný příjem žádostí. Znamená to, že po oznámení o zahájení Programu mohou Vedoucí partneři předkládat projektové žádosti v průběhu celého období realizace Programu.

Pokud Vedoucí partner chce mít záruku, že jeho projektová žádost bude projednána na nejbližším zasedání Monitorovacího výboru (dále MV), musí kompletní projektovou žádost předložit nejpozději v den stanovený jako termín pro předložení žádosti pro tento MV. Toto datum bude pro každé zasedání MV zveřejněno na webových stránkách Programu a dále na všech informačních zdrojích Programu.

V případě, že do tohoto data nebude kompletní projektová žádost (včetně všech požadovaných příloh) předložena na JTS, nemůže JTS garantovat její projednání na nejbližším zasedání MV. 

Formulář projektové žádosti ve formě dvoujazyčné (polsko-české) webové aplikace BENEFIT 7 je k dispozici na www.eu-zadost.cz. Návod na vyplnění žádosti je příloha č. 13 Příručky pro žadatele.

 

Metodickou pomoc poskytují příslušné regionální subjekty.  

 

Technická pomoc v případě potíží - korinek@crr.cz

Pan Kořínek (korinek@crr.cz), jako pracovník Společného technického sekretariátu v Olomouci, je osobou pouze kontaktní, která řeší Vaše technické dotazy, týkající se aplikace BENEFIT7, dále se zpracovatelskou firmou a ŘO. V žádném případě není zodpovědný za technické potíže, které se při práci s aplikací BENEFIT7 vyskytují.

 

Osobní doručení: projektovou žádost včetně příloh mohou žadatelé předložit osobně na JTS (Společný technický sekretariát) v Olomouci. V případě českých vedoucích partnerů lze projekt předkládat také na kontaktní místa JTS v Hradci Králové, Ostravě a Liberci. Polští vedoucí partneři z jeleniogórsko – walbrzyského podregionu mohou projektové žádosti předkládat také na pracovišti JTS v Liberci.

Doručení poštou: v tomto případě musí být projektová žádost adresována pouze na JTS v Olomouci.

Bližší informace si můžete přečíst v Příručce pro žadatele.

 

Projektová žádost:

Musí být kompletně vyplněna v systému Benefit 7 a musí být předložena v tištěné podobě spolu se všemi požadovanými přílohami.

Vedoucí partner předkládá:

3 originály projektové žádosti,

1 originál a 2 kopie příloh.

 

Kontaktní místa JTS:

Hradec Králové:    

Ing. Leoš Macura, tel. 495 580 411, macura@crr.cz

Ing. Helena Mertová, tel. 495 580 412, mertova@crr.cz
 
U Koruny 73, 500 02 Hradec Králové
 

Ostrava:                 

Ing. Petra Grobařová, tel. 597 081 426, grobarova@crr.cz  

Ing. Gabriela Kozlová, tel. 597 081 427, kozlova@crr.cz

28. října 165, 709 00 Ostrava

Liberec:                 

Bohuslav Modrák , tel. 482 736 345, modrak@crr.cz

(i pro žadatele z jeleniogórsko – walbrzyského subregionu)
 
tř. Milady Horákové 185/66, 460 06 Liberec

 

Doporučení:

Dohodněte si s JTS či pobočkami CRR ČR v Hradci Králové, Liberci a Ostravě předpokládaný termín předložení žádosti.  

Před předložením žádosti konzultujte projekty s příslušnými krajskými úřady a Regionálními kontaktními místy na Maršálkovských úřadech.

Nepředkládejte žádosti na poslední chvíli.

Prosíme, aby projektovou žádost předkládaly maximálně 2 osoby.

Kalendář

 
 
Únor 2020
PoÚtStČtSoNe
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29