Přesun na obsah

Cesta zanoření

Informace pro žadatele / Princip vedoucího partnera

Zvýšení efektivity přeshraniční spolupráce – uplatnění principu Vedoucího partnera („lead partner“, LP):

•  Princip LP byl vytvořen za účelem prohloubení spolupráce (přeshraniční) tím, že probíhá v jasně určené a konvenčně „ukotvené“ struktuře projektového partnerství tvořeného vedoucím/hlavním partnerem z jednoho státu a partnerem, anebo několika partnery ze sousedního státu;   

• V rámci partnerství LP jsou úkoly jasně definovány a rozděleny, stejně jako odpovědnost za přípravu, realizaci, financování a kontrolu aktivit projektu;

•  Všechny projekty, které usilují o podporu z programů cíle 3 (CBC) budou připraveny a realizovány jako společné projekty (předkládané v jedné žádosti);

Hlavní kritéria principu LP

•  Společná příprava projektu a žádosti a společný výběr LP v rámci partnerství;

•  Uzavření společné partnerské smlouvy podepsané všemi účastníky partnerství; 

•  LP zcela zodpovídá za realizaci projektu; každý z partnerů zodpovídá za realizaci aktivit, ke kterým se zavázal v partnerské smlouvě;   

•  Každý z partnerů je zodpovědný za řádnou certifikaci „vlastních“ výdajů; LP potvrzuje, že všechny výdaje byly vynaloženy v souladu s plánem aktivit a řádně certifikovány; 

•  LP příjímá platby a distribuuje je mezi partnery;   

•   Každý partner je zodpovědný za případné nesrovnalosti ve vlastních výdajích.

Důsledky uplatnění principu LP pro projekty

•  LP musí v rozpočtu vyhradit prostředky pro administraci projektu a jeho partneři prostředky na koordinaci;  

• Lze očekávat menší počet projektů, ale budou mít větší dosah;  

• Zvýší se požadavky na přípravu projektu, obecně se zvýší požadavky na informační toky a komunikaci;   

• Příprava projektu bude vyžadovat delší dobu

Kalendář

 
 
Listopad 2019
PoÚtStČtSoNe
    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30