Přesun na obsah

Cesta zanoření

Dokumentace / Programový dodatek

V aktuální verzi Programového dodatku č. 13 byl v kapitole 3.6.3 na str. 41 doplněn následující text:

S ohledem na maximální využití programových prostředků a s ohledem na platné termíny ukončení realizace projektů, se vzhledem k projektovým žádostem předloženým v oblastech podpory 1.1 a 2.2 v době od zasedání MV v Rychnově nad Kněžnou (5. listopadu 2013 - rozhodnutí o příjmu projektů) do 31. ledna 2014, upravuje postup při doplnění projektové žádosti.Všichni žadatelé, kteří obdrželi rozhodnutí JTS o ukončení administrace projektu, budou opětovně vyzváni k doplnění projektové žádosti v nepřekročitelné lhůtě 5 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy e-mailem. Pokud Vedoucí partner ve stanoveném termínu neodstraní všechny nedostatky, nebude projekt postoupen k dalšímu hodnocení. Rozhodnutí JTS o ukončení administrace projektu žadatele, který byl opětovně vyzván k doplnění projektové žádosti, je konečné a není proti němu odvolání. V ostatním rozsahu platí postup uvedený v programových dokumentech.

 

Soubory v kategorii Programový dodatek

1a_Programový dodatek_verze 15


1b_Přílohy PD_verze 15


Kalendář

 
 
Červenec 2020
PoÚtStČtSoNe
  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31