Přesun na obsah

Cesta zanoření

Nové období 2014 - 2020 / Vlajkové projekty

Sběr koncepcí vlajkových projektů pro Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014-2020

Byl zahájen sběr koncepcí vlajkových projektů pro Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014-2020. Koncepce zpracované ve Formuláři koncepce vlajkového projektu lze předkládat v písemné formě na Společný technický sekretariát (JTS) do 31. října 2014 (rozhodující je datum poštovního razítka).Každá koncepce musí být zpracována v polské a české jazykové mutaci.

JTS zajistí žadatelům vlajkových projektů podporu formou konzultací a poradenství ohledně koncepce projektu a projektových aktivit. Kontaktní osobou na JTS je v této věci pan Maciej Molak (molak@crr.cz, +42 058 733 77 20).

 1. Úvodní informace

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014-2020 bude vyhlášen po jeho schválení Evropskou komisí (1. polovina 2015). Bylo přijato rozhodnutí o vyčlenění prostředků v rámci každé ze čtyř prioritních os (kromě Technické pomoci), které mohou být využity k realizaci vlajkových projektů.  Jsou to:

Prioritní osa

Maximální alokace na vlajkové projekty (ERDF)

č. 

Název

1

Společné řízení rizik

7,33 mil. EUR

2

Rozvoj přírodního a kulturního potenciálu pro podporu zaměstnanosti

10 mil. EUR

3

Vzdělávání a kvalifikace

1,02 mil. EUR

4

Spolupráce institucí a společností

2,73 mil. EUR

 1. Kritéria hodnocení vlajkových projektů

Vlajkové projekty musí splňovat všechna následující kritéria:

DOPAD A STRATEGICKÝ VÝZNAM

 • Vlajkový projekt má dopad na celé programové území nebo jeho významnou část (pokud existují geografické bariéry, které neumožňují zahrnutí celého programového území)

Poznámky:

- partneři nemusí pocházet ze všech regionů, důležité je to, aby se projekt týkal/měl dopad na celé příhraničí

 • Vlajkový projekt má strategický význam pro přeshraniční spolupráci v dané prioritní ose
 • Projekt nabízí systémová řešení a komplexně řeší problémy zjištěné v programu nebo využívá potenciál pohraničí k naplnění programových cílů
 • Výsledky vlajkového projektu jsou větší, než prostý součet výsledků jeho jednotlivých aktivit a mají dlouhodobý vliv na podporované území. Je nutné doložit, že naplnění těchto výsledků by nebylo možné realizací několika soutěžních projektů
 • Vlajkový projekt vykazuje synergii s jinými plánovanými nebo realizovanými záměry, i mimo program apod;

REALIZACE VÝSTUPOVÝCH A VÝSLEDKOVÝCH INDIKÁTORŮ A PROGRAMOVÝCH CÍLŮ

 • podíl vlajkového projektu na naplňování cílové hodnoty zvoleného indikátoru výstupu je minimálně stejně velký jako podíl finančních prostředků, které vlajkový projekt čerpá na celkové výši prostředků, která se předpokládá vynaložit pro financování aktivit naplňujících tento indikátoru výstupu,
 • vlajkový projekt řeší aktivity, které jsou klíčové z hlediska naplňování specifického cíle a indikátoru výsledku prioritní osy, ve které je realizován.

SPOLUPRÁCE

 • S ohledem na to, že realizace projektu je založena na principu partnerství musí být splněna čtyři kritéria spolupráce, kdy se bude hodnotit i míra jejich naplnění, tj. např. u společného financování míra vyváženosti rozpočtů projektových partnerů, která je opodstatněna plánovanými společnými aktivitami.

Kromě výše uvedených kritérií budou muset vlajkové projekty, ve fázi přípravy úplných projektových žádostí, splnit všechny požadavky, které budou stanoveny v programové dokumentaci pro standardní projekty.

 1. Postup hodnocení a výběru vlajkových projektů k financování

Koncepce vlajkových projektů budou hodnoceny nezávislým panelem expertů působícím u JTS. Experti budou vybráni Řídícím a Národním orgánem z okruhu zástupců institucí věnujících se příslušné problematice na polské a české straně.

Na základě výsledků hodnocení panelu expertů a doporučení Task Force pro přípravu Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014-2020 přijme Monitorovací výbor (MV) nového Programu rozhodnutí o tom, které projekty splňují kritéria vlajkových projektů.

Žadatelé projektů, které MV zařadí jako vlajkové, připraví úplné projektové žádosti. Následně proběhne standardní hodnocení žádostí, které budou poté předloženy ke schválení MV. Hodnocené žádosti vlajkových projektů nebudou v rámci příslušné prioritní osy soutěžit se standardními projekty, ale pouze mezi sebou a to v rámci alokací uvedených výše.

 

Soubory v kategorii Vlajkové projekty

1_Programový dokument


2_Fiche - vlajkový projekt


3_Rozpočet s návodem na vyplnění


Kalendář

 
 
Červenec 2020
PoÚtStČtSoNe
  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31